<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Temmuz 17, 2005

Doğumgünü

5 Yorum:

Blogger Erol der ki...

temmuz ve gece
ağlamaklı bir eski hatıraya uyanmakta..
ilk ağladığı günü kutlamakta..

Buda benden sana, doğum günü hediyesi olsun.
Nice Temmuz lu Gecelere, Nice Senelere..
Hoşa Koş..

7/17/2005 03:18:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

Şeb. Nam'ı diğer Gece.

Hiç susmadan konuşabilme yeteneğine sahip, gökkuşağı gibi'n rengarenk allı pullu ifade insanı, gülümseten, tütsü gibi sıcak, mis gibi, hem de yaptığı cheesecake’ler kadar leziz, ışıl ışıl gözleri, hele bir de gülünce... iyi ki VAR’mış Gece.
İyi ki doğmuş, hoşgelmiş sıkıcı ama nasıl da boğucu dünyanın burnundan getirmeye :):)

Bir de, G’c’ uç’tur. Uçurur. Kanatsız melek. Maşallahhh :) Yerim ;)

7/17/2005 05:26:00 ÖS  
Blogger TASARAMA der ki...

Doğum gününüz kutlu osun bayyan....:D

7/18/2005 12:35:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Birass geç oldu amaaaaa...
İYİ Kİ DOĞDUNNNN ŞEKERRR
Göslerinden yanaklarından öperimmm.

Nükü

7/18/2005 09:49:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

hue artık anket doldururken farklı bi kutuyu işaretliceksin bitti artık 18-25 kutusu :) boşver ama seneye ben de geliyorum. yok yaw diğer seneye pardon. ben daha fazla konuşmayım en iyisi. olmadı bu post baştan yazarım ben sana.

7/18/2005 05:20:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker