<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Kasım 06, 2008

hasta...

Garip bir sesim oldu bu aralar... Çatlak çatlak ve kalın. Ama cümle sonlarına doğru tizleşiyor. İki gece önce aldığım ilaçlar da fayda etmeyince ve bir türlü öksürmekten uyuyamayınca gecenin ikisinde cep telefonumdan google'a girip ne yapabilirim diye baktım... Bizim ev aktar olmadığından, google'in dediği otları gecenin o saatinde bulup da kaynatamadım tabi. Yattığım zaman nefesim kesildiğinden bol bol yastık takviyesi ile dike yakın bir pozisyonda uyumuşum...
O kadar çok öksürdüm ki son 2 günde, artık öksürdükçe bel bölgemde bir kas ağrısı hissetmeye başladım. Acaba öksürmek çok kas çalıştıran birşey mi? Bi de bonus olarak zayıflarım belki bu öksürük krizlerinden sonra!

Bugün neyse daha iyiyim... İşin garibi kendimi hiç hasta hissetmiyorum, sadece boğazım/göğsümde sürekli bir rahatsızlık hissi ve çevremdekileri benden çok uzağa kaçıran bir öksürüğüm var.

2 Yorum:

Blogger özii der ki...

Geçmiş olsunn....

11/06/2008 11:25:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Günaydın...

Geçmiş olsun .

11/07/2008 08:44:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker