<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 24, 2008

haşhaş

Dedemin vefat yıldönümü yaklaşıyor. Bayrama denk geliyor. Dün aktardan haşhaş aldım. Bi haşhaşlı ile bi mercimekli bükme yapayım. Afyonlu dedem, pek sever(di). Becerebilir miyim ki?

Dün haşhaş aldım da bunları yapacağım diye huzurlu uyudum, hayatımda o kadar çok huzursuzluk varken...

1 Yorum:

Blogger hayal der ki...

Simdiden ellerine saglik (ben bayilirim hashasli borege) Dedene de Allah rahment eylesin..

9/25/2008 07:05:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker