<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ekim 08, 2008

Yenilenlen

Yapılanlar-yenilenler


Bayramda sürekli pasta börek yaptım. Üstelik buralarda kimsecikler de yoktu. Anneannem ile yardımcısı, o kadar... Ha bir de annemin kuzenleri geldi bayramda anneanneme, onlara ikram ettim. Geri kalanlar noldu? Ben yedim.

Sıkıntılar-üzüntüler-yenilenler

sıkıntılarım hiç azalmıyor, umutlarım bir an canlanıyor, sonra yine bitiyor. Yoruldum. Pes etmek üzereyim, vazgeçmeyi yediremiyorum... Sıkkınım, üzgünüm, yeniliyorum...

Tatlılıklar - yenilenler

büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe tatlılaşıyor, bazen huysuzlaşıyor. Yere düşen zeytinlere bile el sallıyor, teyze demeye çalışıyor (tszeee gibi bir ses çıkarıyor şimdilik), sürekli hastalanıyor. Her oyunumuzda ısırırak yemek istiyorum.

4 Yorum:

Blogger özii der ki...

Harika görünüyorlar :))

10/09/2008 12:47:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Haklısın teyzesi alıp yumurup yumurup yiyeceksin onu. Allah nazarlardan saklasın. Öptüm kocaman. (Diğerlerinden yeme, sadece onu ye :)

10/09/2008 11:59:00 ÖÖ  
Blogger hayal der ki...

Pastalar şahhane görünüyor!

10/12/2008 10:19:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

kıızz bayıldım kirpiklere Allah nazarlardan saklasın :)

10/16/2008 04:57:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker