<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Şubat 26, 2008

nefes...

bazen nefes almak bile zor...
nefesi düzgün almak lazım, düzgün almayınca anksiyete nöbeti gelir mazallah. Acildeki amcalar kızar, bi nefes bile alamıyorsun diye.

Ama bilseler bu ara nefes almak o kadar zor ki...

4 Yorum:

Anonymous Yurtdışı Eğitim der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

2/29/2008 04:52:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Yazmaz oldun artık. Sorun mu var. İsimsiz okurlarını yanlız bırakma :)

3/24/2008 12:54:00 ÖS  
Anonymous Oguz der ki...

Merhaba,
Nasılsınız?

6/09/2008 02:11:00 ÖS  
Anonymous global yurtdışı eğitim der ki...

çok güzel yazı

4/23/2009 12:18:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker