<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ocak 21, 2008

keyif(siz)

geçen hafta sonu sevgilimi uğurladım 4 aylığına. Bu hafta sonu da onu, 5 aylığına.

Keyifsizim...

3 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Ben sevgilimle 6 sene farklı şehirlerde yaşadıydım :) Evlendikten sonra da 1 sene. Şimdi de ay bir yerlere gitse de başımı dinlesem moduna giriyoruz :D Ha ha ha. Hayat işte.

Hepsi çabucak geçer.

Gülümseyen bir haftaya açılsın sabahın .

1/21/2008 12:35:00 ÖS  
Anonymous Selin der ki...

Iki kez ayrilik yasattik Serkan da, ben de.

Geride biraktigimiz sen, cok ozledigimiz sen, destek bekledigimiz sensin!!!

Di mi Serkan:))) "di Selin" de!!!

1/22/2008 04:13:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Handancım, valla orası öyle biliyorum. Gelince evleneceğiz nasılsa, bu ayrılık iyi oldu şimdi şeklinde teselli ediyoruz birbirimizi. Ama işte, ne yapalım özlüyorum. Çabuk geçeceğini biliyorum, her ikisi de sayılı gün. (Serkana 115 gün kaldı)

Serkan diyemez selincim, kendisi bir köyde asker, yok internet falan. Çarşı desen, daha 1 ay yokmuş. ben onun yerine diyeyim: "di selincim"

1/23/2008 10:11:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker