<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ocak 02, 2008

pencere kenarı, bayan yanı

bir önceki yazımda hani yanımdaki yolcunun duygularına tercüman olmaya çalışmıştım ya, orada bi hata yapmışım. Yanımdaki abla da değil teyze de değil, bildiğin abiydi. Kamil Koç'un süper sisteminde erkek gözüktüğüm için erkek yanı satılmış bilet. Teessüf ederim kamil koç balgat şubesine.

Burdurdan, asker görüşmesinden, içimin nasıl burulduğundan bahsetmek istemiyorum, canım çok acıyor. 9 gün sonra onu yeniden göreceğim, hem de sivil. Ama geriye kalan 136 gün ayrılığa hiç hazır değilim.

2 Yorum:

Blogger un4tunately der ki...

Allah kavuştursun..

1/02/2008 11:27:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

bravo .bi insan ancak bu kadar quzel KeLimeLeri sade bi sekilde kullanir.tesadufen sizin yerinize geldim.allah razi olsun.buqun asiri dertliyim.

3/15/2008 11:28:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker