<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Aralık 17, 2007

28. Tümen Kıbrıs

[gunluk]
13 Ocaktan itibaren sevgilimizin yeni ikametgahı burası. Pek hoşlanmadım durumdan. Burdur fikrine alışmışım sanırım. Gerçi uçak biletlerine baktım. 50 YTL'ye bile var. Ustelik 1 saat, benim için Burdurdan bile iyi olabilir. Onun için pek iyi olmayacağına dair duyumlar var ama.

Onun dışında yeni hayatım idare eder geçiyor. Bunalıyorum azıcık. Yalnız hissediyorum. Sevgilimcim sağolsun günde 2-3 defa arıyor, konuşabildiğimiz kadar uzun konuşuyoruz.

Rejim hadisesinde pek iyi gidiyorum maşallah :)
[/gunluk]

2 Yorum:

Blogger ozii der ki...

Allah kavuştursunnn. Bir an önce kavuşmanız dileğiyle....
iyi bayramlar, iyi tatiller...

12/18/2007 04:31:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Sayılı gün hemen geçer :) Zaten ne kaldı ki şunun şurasında.

12/24/2007 01:28:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker