<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Temmuz 27, 2006

Piyale Madra

Yakında ben hiçbir şey yazmayacağım, doğrudan Piyale Madraya özel blog olacak bu.

M.İlhan Uçkan, Venüsler, Marslar falan okumaya gerek yok, Piyale Madranın üç tane çizgisine bak, 2 balon oku , kadın-erkek ilişkisi bulmacasını çöz.

Yeter tantana yaptığımız kızlar buluşmalarında. Bundan sonra koyarız önümüze iki-üç tane bunlardan, sonra bakarız diğer mevzulara.

Bu sabah yine radikalde gördüm aşağıdakini. Budur hocam olay.


3 Yorum:

Blogger zeyno der ki...

Erkek dünyasına ilişkin süper bir tespit. Peki karikatürü yapan bayan mı erkek mi merak ettim...

7/27/2006 12:00:00 ÖS  
Blogger Burcuk der ki...

Ahaha super cizmis yine Piyale:) Super bir kadin, ben de hayranlarindanim, bagimlilik yapiyor kendisi.)

7/27/2006 12:26:00 ÖS  
Blogger Levent der ki...

inan yanlış tanıtmış erkekleri. Umarım beni doğrulayan kişilerle tanışırsın.

7/27/2006 07:07:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker