<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Mayıs 26, 2006

Rejim Kararı

Kararlıyım bu defa, tıkla da anla
Dalga geçme bu kaçıncı diye, hele bi resme tıkla, gör bak nasıl kararlıyım bu defa

4 Yorum:

Blogger Handan der ki...

İki haftam var, 3 kilo vermem gerek. Hadi başlayalım, pazartesi de geldi zaten. Yapabiliriz canım, yaparız yaparız... (Aslında en az 7 vermem gerek ama ondan umudu kestim bu kadar da yetecek bana)

Döndüğüne sevindim bu arada :)

5/28/2006 03:53:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

i'm in! (2 gündür sadece sütlü mısır gevreği yiyorum, umarım işe yarar :D)

5/28/2006 10:18:00 ÖS  
Anonymous selin der ki...

Çok kararlı valla ben şahidim:)Haftasonu benimleydi ne tatlıya el sürdü, ne de biraya.
Bu durum biraz can sıkıcı benim için. Tek başıma yemenin içmenin pek bi keyfi olmuyor. Allahtan muhabbeti rejime girmedi:p

5/29/2006 10:29:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

aman kararlı oluyoruz da ne oluyor, gram oynamadım...

Bi de 10 gün açık bufeli bol yemekli bi otelde kalacam. Almadan dönersem iyi...

5/31/2006 05:52:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker