<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Mayıs 01, 2006

Duygudurum kontrolü

Antidepresan üzüntü, hüzün, huzursuzluk, acı, keyifsizlik, mutsuzluk gibi hisleri düzenliyor da özleme neden çare olmuyor acaba.

E zaten acı çekmediğin zaman özlemek kötü bir şey değil.
Di mi?

4 Yorum:

Blogger . der ki...

sana katılıyorum, ama bence biraz daha oto kontrol saglanmalı! antidepresanlar çok fena yapıyor, amnezi olması insanı çıkmaza çıkarıyor..
bence biraz sabır..

5/01/2006 06:14:00 ÖS  
Blogger . der ki...

Söylemeden gitmeyeyim, sayfan çok şeker olmuş , aynı senin gibi tatlı olmuş :)

5/01/2006 06:15:00 ÖS  
Anonymous selin der ki...

Acı vermiyorsa özlemek güzeldir. Katılıyorum. Ben bu yüzden özlemek istemiyorum.

5/01/2006 10:41:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

Bazen özlemek acı vermez. Alışkanlık haline gelir. Seversin delice ve özlersin öylesine. Yaşamın bi-ayrıntısı gibi olur özlemek. Acı kavramı kaybolur.

5/02/2006 11:45:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker