<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Nisan 30, 2006

İtiraf ediyorum

LES kitabı aldım, sınav yarınmış gibi çalışma kararı aldım.

Kahvenin içine Baileys koymadan içemez oldum. Sabah kahvaltısındaki kahvemi alkollü almaya başladım.

Askerliği bitireli 1 sene olan eski erkek arkadaşın tee askere giderken verdiği filmi dün gece inanılmaz bir sabırsızlıkla izledim.

Terapist süreyi uzun tuttu, bi yarım saat geç çıktım, mutlu oldum.

V for Vendattayı gelecek hafta sonunda şehir dışında olacağımdan bugün izlemezsem bir daha izleyemeyeceğimi fark ettim.

Son 1 haftada 1,5 kitap bitirdim.

Domatesli makarna krizine girdim, yetinmedim yaptım, yedim.

Bütün bunların tümünü elime yapışan aylardır bitmeyen o raporu yapmamak, biraz daha erteleyebilmek için yaptım. Pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Yaşasın antidepresan...

4 Yorum:

Blogger Mutfakta Zen der ki...

hani demissin ya arabamin dogumgünü, bir hos oldum! benim de bir arabam vardi ve ne severdim onu. artik yok. gitti. baskalarina.
geçen gün bir kirmizi uno gördügümde, onu animsadim. benimki de uno'ydu, ama griydi..
tijen

4/30/2006 08:37:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Çok sevindim yorumunu görünce. Hoşgeldin.

5/01/2006 01:31:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

What a great site, how do you build such a cool site, its excellent.
»

5/28/2006 06:16:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»

5/28/2006 06:21:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker