<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Nisan 24, 2006

Teyze

küçücük, bir fasulye tanesi kadar birşey var ablamın içinde... daha uzun uzun aylar var dünyaya gelmesine... Olsun, yine de teyze oldum ben şimdiden.

9 Yorum:

Anonymous Sezen der ki...

Hayırlı olsun, ömrü uzun olsun bebişin :) ama dur bakalım sen hazır mısın :), teyzelik zor zanaat biliyosun, şimdiden başla bence eğitim öğretime...

4/24/2006 01:21:00 ÖS  
Blogger lilith der ki...

gözünüz aydın. dilerim sağlıklı ve mutlu olur. senin gibi bir teyzesi olacağı için çok şanslı bi bebek :)

4/24/2006 02:05:00 ÖS  
Blogger ZEHRA der ki...

hayırlı olsun..allah anneli babalı büyütsün:)

4/24/2006 02:16:00 ÖS  
Anonymous selin der ki...

Hayırlı olsun canımmm,bende mıncıklıycam ama tamam mı? (Sen teyzesin sözün geçer:))

4/24/2006 05:40:00 ÖS  
Blogger Sicak Cikolata der ki...

Hayirli olsun! :)

4/25/2006 05:31:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Teyzemin kızı hamile kaldığında, biz de bebeğin ilk halini fasulyeye benzetmiştik :) Sonra oğluş doğdu, kıpkırmızı birşey. Ona hâlâ barbunyam benim derim ben . Sonra bir de ayşe kadın doğurdu bizimkisi. Ama tuhaf kendiminkilere fasulye demedim hiç. Onlar afacan "mikrop" lardı :)

Günaydın Gece.

4/25/2006 09:45:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Allah Allah, hayırlı olsun diyecektim, ne dedim ben.

Hayırlı olsun.

4/25/2006 09:45:00 ÖÖ  
Blogger Gün der ki...

Sağlıkla tamamlansın 9 ay ve kucağına alsın fasülyesini :) Tebrikler...

4/25/2006 02:35:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Hepinize çoook teşekkürler :)

4/25/2006 02:46:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker