<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Nisan 23, 2006

unutulur

"unutulmaz deme bana;
unutulur unutulur...
kapanır en derin yara;
acısı da unutulur...

bir rüyadır gelir geçer,
her aşk bir gün hayal olur,
unutulmaz denen günler,
unutulur unutulur...

bu hayat böyledir dostum;
yaşanan her gün mazi olur,
en değerli hatıralar bir gün gelir unutulur...

en acı dermandır yıllar,
sen dursan da dünya döner,
kalbini dağlayan yangın,
yavaş yavaş küle döner...

bir rüyadır gelir geçer;
her aşk bir gün hayal olur,
unutulmaz denen günler,
unutulur unutulur...

ne kadar sevmiştim seni;
ölürdüm öl dediğin yerde...
gözlerimden kanar gibi;
akıp duran yaşlar nerde...

3 Yorum:

Blogger Fatih Altay der ki...

siir çok hos olmus gercektende

4/26/2006 10:24:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

sözler kimin bilmiyorum. belki de şarkının sahibi Banu'ya aittir.

4/26/2006 10:29:00 ÖÖ  
Blogger Fatih Altay der ki...

walla bilemicem dinlemedim ama gercekten hos sozler :)

4/26/2006 10:56:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker