<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Nisan 28, 2006

Aşk Tesadüfleri Sever

Murathan Mungan'ı lise yıllarımda okumaya başladım. Sahnede dinledim ilk kez Yalnız bir operayı. O zaman aşık olduğum adam, sahnede okudu şiiri, bana değildi belki ama bir ben vardım seyirci koltuğunda. Üzerime alındım.

Ondan sonra yalnız bir operanın dizeleri çok takıldı dilime. Her aşk bitişinde "benim sana erken, senin bana geç kaldığını..." dedim. Ben hep erkendim birilerine çünkü... Psikologum sordu en son, neden ayrıldınız diye, ona da Murathan Mungandan (Yalnız bir opera'dan) çalınmış bir sözle cevap verdim: "ben onda bütün geçmişimi temize çektim, anladığında ise yapacak tek şey kalmıştı ona, bütün kazananlar gibi terk etti".

Tiyatrocu olmaya niyet ettiğim zaman pek kararlıydım Yezida olmaya. (Mahmud ile Yezida - Mezapotamya Üçlemesi) Aşk dersi veren Benli Meryemi izledim televizyonda (Dağınık Yatak), meğer o yazmış. Dağınık yatak dinledim defalarca, çember dinledim... Bir bağlılığım var Murathan Mungana. Sonra herkeslerin yazarı/şairi oldu. Ben bi ihanet sezdim ortamda... Küstüm...

Küsmüş olmam inanılmaz bir iştah ile bu albümü beklememi engellemedi. bekledim, edindim dinledim...

Dinliyorum...

aşk tesadüfleri sever
kader ayrılıkları
yıllar geçmeyi sever
insan aramayı

hayat tekrarları sever
yeniden başlamayı
kuşlar dalları sever
kanatlarsa uçmayı

2 Yorum:

Blogger Fatih Altay der ki...

Güzel dizeler gerçektende insanı dagıtan bir sancı war apandist sancısı tarzında :)

4/29/2006 06:21:00 ÖÖ  
Blogger might der ki...

severim yalnız bir operayı. üniversite birde zorla okumuştum önce. sonra kaptırdım kendimi. 16:04 nasıl bir andır merak ederim hala. neler yaşanmıştır? Ne denmektedir? Benim de oldu 16:04lerim herkes gibi... Bırak aksın hayat 16:00'ya kadar.

4/29/2006 11:54:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker