<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Nisan 30, 2006

30 Mayıs 1993

Bir bayram tatili... Didim.

Hava güzel. Kot ceket var ama üzerimde. Çıkarıp derdop ediyorum tahta iskelede başımın altına koyuyorum. Uzanıyorum. Sonra o da başını benim dizime koyup yatıyor. İçim kıpırdanıyor. Hoş çocuk bu... Onun dizine bir başkası koyuyor başını... 4 kişiyiz... Gökyüzü inanılmaz güzel...

Kaç yaşındayım? 14 galiba.

Üzerinden 13 sene geçmiş. Yıldızlar hala gözümün önünde. Yatışımız hala aklımda... İçimin hareketi, içimde kıpırdanan kirpinin ilk hareketi değil bu. Başkalarında da yuvarlanmışlığı var kirpinin içimde... Beni yağmurdan korumak için okul ceketini şemsiye yapmış çocuk var mesela... Ama o kıpırdanma bi başka geliyor bana.

Neden aklımda bu var? Neden yıldızlar gözümün önünde hala. Neden onunla seneler sonra yaşadığım 4 seneye dair hiçbirşey yok da bu var aklımda?

Bi anlamı olmalı...

4 Yorum:

Blogger Red Cat der ki...

ewt. kirpi ya da kelebek...bazen daha bi heyecan taşıyor. bende bilemiorum. ama küçücük birşey bazen daha hatırda kalıyor.

gzl bi anı.
tekrar o güne, o saate, o saniyeye dönmek isterdin sanırım.... :)

4/30/2006 09:11:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Bazı anlar çok özel, ilk olmalarından mı yoksa büyülü olmalarından mı bilemiyorum ben de. Ne olursa olsun, hatırladıkça insanın içini sıcacık yapan böyle anlar olması çok güzel.

Günaydın Gece.

5/01/2006 09:15:00 ÖÖ  
Anonymous nesrin der ki...

şebnemcim cannıım
şimdi aklıma ne geldi bak gülümsemekten yanaklarım acıdı :)
hani bir gün okul çıkışında aykutla buluşacaktım. sen beni bahçeliye bırakıyordun bir soru sormuştun ki ne sorduğunu hatırladığına eminim. ben de cevap vermiştim, ne söylediğimi de hatırlıyorsun. o günü hep o cevabı doğrulayarak geçirmiştim. hehehe
çok güzeldi:))))))

5/02/2006 11:32:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
»

5/28/2006 06:21:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker