<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Nisan 19, 2006

Doktor - Hasta Diyalogu

Bir süredir buram buram depresyon koktuğumu zaten takip edenler biliyor. O yüzden nedenine nasılına girmeden son 1 haftadır bununla ilgili tedavi sürecine girdiğimi de söyleyebilirim. Bu arada tabi bir de psikiyatrist ile görüştüm.

Anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar içinde rastgele bulunmuş bir psikiyatrist kendisi. Fazla bir beklenti yok yani. Ama bu kadarını beklemiyordum.

Girdik içeriye, biraz gerginlik var hali ile bende.

- Nedir problem?
- Hede, hödö, şudur, budur...
- Allah allah hiç de öyle gözükmüyorsun. Evli misin?
- Yok bekarım.
- Ondandır!
- Nasıl yani?
- Bahar geldi ya, ondandır diyorum.

Sonra amca tamam tamam depresyon olmuşsun sen dedi. İlaç ismi söyledi.

- Reçeteye gerek yok git iste eczaneden.
- Tamam. Peki nasıl alacam. Sabah? akşam?
- Sabah al.
- Tok karna/ aç karna?
- Tok.
- Tam doz mu alayım başta, daha önce yarım ile başlatmışlardı?
- Aa söylemedim di mi, evet yarım doz al.
- E ne zaman tam doza geçeyim?
- Sen bilirsin, bi kaç gün sonra geçersin.

Tam kapıdan çıkarken...
- Aaa sormayı unuttum, kaç miligram? (Allahım bunu neden ben soruyorum ya!)

5 Yorum:

Blogger might der ki...

senin amca Allah'lıkmış :)

4/19/2006 09:59:00 ÖÖ  
Anonymous Gündüz der ki...

Koca bul sen bence de... en iyisi...
Bu arada anlaşmalı kuruluşlar arasında GATA da var mı? adam askeri doktor falan olmasın?

4/19/2006 03:19:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

might, valla bi tuhaftı bilemedim.

ve sana gelince gündüz, bana komple bisey lazım bence. Anladın sen onu anladın.(ayrıca komiksin işte komiiik komiiik, bi de sempatiiik.)

4/19/2006 03:35:00 ÖS  
Blogger ELOY der ki...

işte amca iy igelmiş. hemen zihni açmış :)
müheheh

4/20/2006 12:44:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

O nasıl dr ya :)

4/21/2006 02:12:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker