<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Nisan 11, 2006

Romanya Yolcusu Kalmasın

Bu gece*Bükreşe gidiyorum. 3 gün gidip gezeyim tozayım demedim tabi, şirket "git de bir sunum yap" dedi. O vakit nasıl bir ruh hali içindeydim bilmiyorum ama atladım bu teklifin üzerine.

Oysa şimdi bir yanım hiç istemiyor gitmek.* Diğer yanım da "git kızım yapıverirsin bi sunum nolcek, gezer dolaşırsın hem" gibi laflarla diğer yanımı gaza getirmeye çalışıyor. *

Takip ettiğim kadarı ile Romanyadan hiç ziyaretçim yok. Oysa memleket sayılır bizim, ordan göçmeniz, güzelliğimi ordan almışım ben.* Şimdi güzelliğim deyince komik geldi, dalga geçtiğim anlaşıldı değil mi? *

İstesem de istemesem de bu gece gidiyorum. Hoşçakalınız...

Bi de alt metinleri okumak gerek dinlerken değil mi? Okudunuz di mi?

6 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Keyifle git, keyifle dön, döndüğünde "İyi ki gitmişim" de...

4/11/2006 08:49:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

iyi gelicek bu romanya yolculuğu sana, tazelenmiş bi şekilde geri dönücen eminim ben. Lütfen tadını çıkartmaya bak ve burada bırak bazı şeyleri. Ben saklarım senin için, çok istersen geldiğinde iade ederim. ok?

4/11/2006 02:10:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Handan çok teşekkür ederim.

Anonymous, kim olduğunu bilseydim burada bıraktıklarımı sana emanet etme konusunu düşünebilirdim tabi.

4/11/2006 04:29:00 ÖS  
Blogger memnune der ki...

iyi yolculuklar dilerim.
ben de istiyorum böyle şirket, benim gibi isteyip de gidemeyenler içinde tadını çıkarmaya bak

4/11/2006 07:27:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

yine gel.. çok eğlen az çalış. bolca gez. çok çok güneşlen :)

4/11/2006 10:38:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Temha, geldiğimden beri güneş yüzü görmedim, feci iç karartıcı ve yağmurlu burası. Gözün mü kaldı nedir :)

Memnune, çok teşekkür ederim. Umarim sen de gidersin.

4/12/2006 04:05:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker