<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Nisan 20, 2006

Nazar

Kuzu duruyor masamda, zorla aldırmıştım sevdiceğe. Epey oluyor. O da eskidi yani. Bir kaç tane de nazar boncuğu takmıştım kenarına. Nazara inandığımdan değil, atmaya kıyamadığımdan boncukları.
Kuzucum bekledi aylarca, gözleri hep kapalı… Görmedi hiç birşey, hep öyle bekledi… Benim gibi.
Bugün gözüm takıldı kuzucuğa, gözleri yine kapalı... Çıkardım aldım boncuklarından birini, taktım kendime. Nazar değmesin yine de bu halimize...

2 Yorum:

Blogger setenay der ki...

işte kuzu kuzu geldimmm, dilediğince kapandım dizlerine.. (devamı böyle miydi bu şarkının???)
gülme şebnem, yazınla çok alakalı bişey yazdığımı düşünüyorum! lütfen yani!!!

4/20/2006 06:26:00 ÖS  
Blogger vintage biscuit der ki...

süpermiş

4/27/2006 02:13:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker