<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Mart 31, 2006

Tutulmuş güneş...

Birden birbirimizin gazına geldik güneş tutulması izlemeye Hacıbektaş'a gittik çarşamba günü. Oraya kadar gitmişken bir de Ürgüp-Göreme yapalım dedik. Pek de iyi ettik.

İnanılmaz bir şey güneş tutulması. Düşündükçe hala ürperiyor tüylerim...

1 Yorum:

Anonymous selin der ki...

Tek anlamıyla muhteşemdi.

Tutulan güneş, kararan gökyüzü, çığlıklar, alkışlar, bir anda soğuyan hava, ışıltılar, yıldızlar...muhteşemdi

Bir kez daha teşekkurler yol arkadaşlarıma. Süper bir yolculuk, sohbet, eğlence için:)

(Şebim tabiki sandviçler ve kek de süperdi:)))

3/31/2006 03:53:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker