<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Mart 13, 2006

Renkler

"Hayatın bir dolu rengi var, ve sabah uyandığımızda hala hayatta olmamız bile süper hissetmemiz için yeterli." dedi dün eğitimdeki hoca.

İnanılmaz bir enerji var içimde. Uzun zamandır böyle olduğumu hatırlamıyorum.

Hayattayım, renkleri görüyorum, süperim...

3 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Hımmm hâlâ hayattayım :)

3/14/2006 08:31:00 ÖÖ  
Blogger deniz KIRICI der ki...

Senin adına çok sevindim gece. Bu renkleri görmek çok keyifli gerçekten. Siteye koyduğun bu renklerden bende istiyorum. Onlarsız ben yokmuşum gibi sanki.

D.K.

3/16/2006 10:23:00 ÖS  
Blogger lilith der ki...

http://www.colorstrology.com/ ;)

3/21/2006 07:50:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker