<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Eylül 27, 2010

Tansiyon

En son süreç yeniden başlayacak diye bitirmişim... Süreç beklediğim kadar uzun sürmedi. İlaca ve rejime başladım. Muhtelif sebeplerle bunu kendime çok dert ettim, yaklaşık 2 gün durup durup ağladım.

Sonra silkindim kendime geldim... Bu kadarcık şey için bu kadar ağlamak şükretmeyi bilmemek. Allah başka dert vermesin.

Elveda folik asitler, merhaba tansiyon ilaçları :(

Yürüyüşe başladım. Sevdiğim bir yer var evin yakınında. Orada yürüyeyim diyorum ama 12 dakika parka gitmek için harcıyorum, 12 dakika da dönmek icin. Şimdilik zaten toplam 30 dakika yürüyorum:) Parkta 6 dakika geçirebiliyorum yani... Anlamsız bir iş sanki?

3 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Sebnem, merak ettim. Daha iyice misin? :(

Wannarun

11/05/2010 12:51:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

ahhh wannarun... Sen de olmasan, hiç burayı açasım yokmuş. İyiyim iyiyim... İlaçlarımı aldığım sürece sorun yok. Dur ben bir şeyler yazayım bari:)

11/08/2010 10:02:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Sevindim... Seni buraya döndrdüğüme de sevindim tabii :)

Wannarun

11/17/2010 12:36:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker