<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 15, 2010

garanti kapsamından çıktım...

Efendim malumunuz evleneli bir seneyi geçti. Ve artık resmen garanti kapsamından çıktım. Dolayısı ile peşpeşe hastalıklar arazlar peydah olmaya başladı. Zavallı kocam da ne anama iade edebiliyor beni, ne de böylece kabul edebiliyor. Onun da bulaşık makinesi boşaltmaktan, çamaşır asmaktan canı çıktı...

Apar topar tatile gittik bayramda. Son hafta ben kurtlanmaya başlamıştım, bir yerlere gidelim diye. Son güne kadar bir yer ayarlayamadık ama. Benim bulduklarım da ya yer yoktu, ya uzaktı, ya da pahalıydı. Ben bu planları yaparken koca da kredi parasını denkleştirip ev aldıktan 15 gün sonra tatile mi gidilir kadın diye söylenmekteydi. Onun söylenmeleri, benim başarısız girişimlerim derken son güne geldik. Salı günü saat 3'de bir otel ayarlayıp belek'e gittik. Hatta ertesi gün benim toplantım bile vardı, ama daha toplantı saati bile başlamadan biz Ispartaya varmıştık. Tarihimin en hızlı tatile çıkışı oldu. Oteli ayarlamamla otele varmam arasında 20 saat yok. Ben en az 2 ay önceden plan yapan bir insandım eskiden...

Kaldığımızın 2 günü ay aman bu yatak bana yaramadı demeye başladım. Sonra suçlu deniz ve havuz oldu, sonra da klimalar... Ama 3. gün yataktan kalkamadım. Kalktım tabi de anneannem stili, ay amannn amannnn offf seklinde.. Bacaklar tutmuyor, parmak ucunda yürüyorum, tam basınca kaslarım çekiliyor sanki...

Neyse geçti o gün icin ağrisi, ertesi gün döneceğiz. Sabah cıktık yola, gittik oy kullandık, sonra da gittik hastanede iğnemizi olduk. Büyük ihtimal fıtık. İlaç zart zurt... evde yatmam da gerekiyormuş. Ay valla hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim. İğneyi yedim, ağrı hafifledi tabi... Ohhh pzt salı da işe gitmek yok, pek şahane...

Bu arada acilde benim tansiyon 17-11 cikti. ZAten var yüksek tansiyonum. Ama 5 senedir falan yakından izlenmiyordu. Dün kontrole gittim. Ay bu sefer de 16,5-12 cıktı.

Bu sefer unutuldu benim fıtık, tansiyona yoğunlaşıldı. Şimdi muhtemelen yeniden o süreç başlayacak... 24 saatlik kan basıncı ölçümleri, tahliller, sintigrafiler, kayıtlar, rejimler.

Ne yapalım buna da şükür.... Allah daha büyük dert vermesin.

De kocam bu garanti süresinin bitimine fena bozuk, ona bi çare bulmak lazım...

1 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Geçmiş olsun Şebnemcim.

Aman erkeklere hep sorun :D Ben de bugünlerde hep rahatsızım, hain Can "Seni değiştirme vakti geldi artık " diyor. Hiç umursamıyorum :D

9/23/2010 10:17:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker