<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Temmuz 23, 2010

dönüş

Uzunca bir süredir yazmayı bırakmıştım. Neden bilmiyorum? Aslında eksikliğini hissetmiyor da değildim :)

Ama yeniden başladım. Nuray sayesinde biraz da...

Evet nerde kalmıştık. Ben hollanda günlerimi anlatıyormuşum. 2. gün olmuş. Oysa onun üzerine 7 gün daha kalmıştık Hollanda'da. Sonracığımaaaa ondan 1 ay sonra Paris'e gittik 4 kişi. 5 gün. Çok keyifliydi. Orada ilk evlilik yıl dönümümüzü de kutladık.

Daha önce bir şekilde bahsi geçmişti, kararımızı verdik. Ev bakıyoruz. Benim oğlanı, fiestayı satmaya çalışıyoruz. Bir ev beğendik, muhtelif nedenlerle kapora vermiyoruz şimdilik. Beklediğimiz bir şey var, o olana kadar satılmasın diye dua ediyoruz.

Ben her sabah o evle uyanıyorum. kah perdelerimi ölçüyorum yeni eve olur mu diye, kah masa karışlıyorum, yeni evimize alalım mı diye... Aklım sürekli evde... Her cümlem "yeni eve taşınınca.." Sanırım biraz sıkıcı bir insan oldum bu ara. Yeni ev işime 4 km, eskisi ise 22. Her gün yolun 4. kmsine geldiğimizde, "şimdi evde olacaktık" diyorum. Baskıcı bir insanım sanırım. Kocam o kadar kredinin altına girmeye korkuyor da...

Başka ne oldu, hah! kilo veremedim. Mutsuzum bu konuda. Çok hem de... Ama neşeliyim şimdi, kilomu düşünerek neşemi kaçıramayacağım.

İşten vakit bulduğum zamanlarda ya hurriyetemlak'tayım, ya da ETS turun sitesinde. Hollanda ve Paris'e gittiğimiz icin biz bu sene yaz tatili planlamadık. Ama bayram tatilini de düşününce kurtlandım. Kaş'a gitsek, herşey dahil bi otele gitsek, o kredi alacaz,bi yere gitmeyim kıcımızı kırıp otursak düşünceleri arasında dolaşıyorum.

Benim tarafta son durum budur.


eXTReMe Tracker