<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Aralık 26, 2008

aman tanrim benim karmam var!

bazı bazı sıkıldım mı sözlükte de yazıyorum. (sözlük = ekşi sözlük) Aslında ilk başlarda, ilk yazar olduğumda, fazlaca mesai harcadığım, dakika başı acaba beni oylamışlar mı diye baktığım, oylanmayan entrylerimi hemen sildiğim, bolca takdir beklediğim bi işti bu. Sonradan sonraya ilgim azaldı, çoğu kez kullanıcı girişi bile yapmadan sadece okumaya başladım sözlüğü.

Blogu kapatınca bir süre, aklıma gelenleri (2-3 şey) oraya yazmıştım. (sevgili alp, yazmaktan vazgeçmemiştim gördüğün gibi). Bugün yeniden girdim bi baktım benim karmam olmuş. (sözlükte karma bir nevi rating sistemi, oylanan entrylerinize göre belirleniyor.)

Hem de öyle böyle değil, "Her eve lazım" olmuşum ben.

de ben buna neden bu kadar sevindim ki şimdi??

1 Yorum:

Anonymous Alp der ki...

"Sen de yaz yaz yaz
Bir kenara yaz"

Nereye yazdığın değil önemli olan yazman sadece yazman.

Bazen kendine bazen de ekşicilere, farketmez.

Sevindim doğal olarak...

AA

1/07/2009 11:29:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker