<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Şubat 06, 2007

10.30 toplantısı

Bu aralar seyrek yazıyorum ama aslında boşlamadım ben blogu. Sevgilim vaktimi alıyor azcık, bir de onunla ilgili şeyleri burda yazamamak soğutuyor beni. Onun dışında, bu aralar, Filinta namlı blogta rejim muhabbeti yapmak daha çekici geliyor. Bu kadar yoğun rejim yaparken, normal sanırım. Ama yazamamın altında yatan temel sorun bunların hiçbiri değil.

Eğer bir iş yerinde bir toplantı için "10.30 uygun mu arkadaşlar, toplantı yapalım" sorusuna cevaben gayet normal bir tonlama ile "sabah mı, akşam mı?" sorusu geliyorsa bir sorun vardır herhalde. Hele bir de bu sorunun cevabı da "akşam" diye gayet normal bir biçimde cevaplanıyorsa...

(Ay şimdi yine çok yoğun çalışan, geceleri bile toplantısı olan burjuva plaza kadını söylenmesi yaptım. Üstelik sevgilim var vurgusu da var... Buna da laf sokanlar olur şimdi. Sanırım ben bir nevi Ayşe Armanım ve beni okumaktan vazgeçemeyip sürekli laf edenler var. )

4 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

:)
kzıım sen işi bilmiyorsun. ne soruyorsun sabah mı akşammı diye. baktın sabah olmadı toplantı akşam saat 19,00-20,00 gibi çıkar gider evine dinlenirsin. valla biraz da sizden kaynaklanıyor gibime geliyor olay
heheh. bak setenaya ders al biraz

2/07/2007 10:53:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

tabi ertesi gün kabul testlerinde de müşteri bizi zorunlu bi dinlenmeye davet eder...

Ben yine 2,30'da çıktım, yazılımcı arkadaşlar sabahladı, beni de sunumum var diye azat ettiler.

Yazılım dünyası böyle şekerim, bizden değil sektörden kaynaklanıyor. Dün gece 2'de sadece bizim katta 15 kişi falan vardı çalışan.

2/07/2007 10:56:00 ÖÖ  
Blogger Wanna Run der ki...

Azimlisiniz azizim!Hayranım!Tamam, belki siz de mutlu değilsiniz bu işten ama en azından yapmaya devam edebiliyorsunuz. Yeni başladığım işte -Türkiye'nin en saygı duyulan haber kanalına girdim- ama bir türlü huzur bulamıyorum. İnsanların aşırı soğuk tavırları, hala bana bir bilgisayar tahsis edememiş olmaları, vs vs. Gece de olsa gündüz de iş yerinde kendini huzurlu hissedebiliyorsan, budur işte. Ama herşey bir yana "Ayşe Arman muamelesi" kısmına çok güldüm. Harika benzetme, güzel yorum;)

2/08/2007 10:52:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Wanna'cım hayırlı olsun işin. O sorunlar halledilir, halledilmese de boşver, nihayetinde iş :) Hayatimizin topu topu min 1/3'ünü geçiriyoruz nedir ki :P

2/13/2007 08:25:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker