<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Şubat 03, 2007

Spor düşmanı insan

Olmuyoooor... Yok kardeşim ben sportif bir insan değilim. Hayatımda yapmadım/yapamadım bir sporu.

Dün bütün gece Nintendonun Wii'si ile oynadım. Resimdeki gibi, elde bir kumanda, karşıda TV, sistem vücut (aslında kumandanın) hareketlerini algılıyor, ekrandaki görüntüye yansıtıyor. Bowling, Beyzbol, Golf, Tenis, Boks... İnsan birinde bile başarılı olamaz mı ya? Oyun bu oyun... Ben daha yerimde varsayımsal toplara vuramıyorum, nasıl sporda başarı bekliyorum ki...

Aslında birinde başarılı oldum, en azından rakibimi yendim. Ama o da pek spor sayılmaz. GOLF!

Sabah erkenden kalktım, az daha deneyeyim dedim. Yok, ben ev kadını olacak bi insanım, spor benim neyime. Vazgeçtim.

2 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Gece ben o kadar tenis dersi aldım, bir faydası olmuş mu denesem mi aceba?

(Gerçek rakiple mi oynayım? Yok canım daha neler:))

2/05/2007 02:28:00 ÖS  
Blogger Swayline der ki...

Çok şekersin yaa.
Blogg'unu okumaktan çok zevk alıyorum :)

2/05/2007 11:11:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker