<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ocak 24, 2007

Önce - Sonra


Efendim, yukarda görmüş olduğunuz resim bir "önce/sonra fotoğrafı". Resim bana ait değil tabi, ama ölçü olarak bana tam oturan birini buldum sanırım. Bu arada internetin de dibini buldum o ayrı.

Resme iki bakış açısı ile bakabiliriz.

Karamsar bakış:
1. Önce : sağdaki, yani zayıf olan. 06.12.2003 tarihindeki halim
2. Sonra: Soldaki, yani şişman olan. Gün itibari ile halim

İyimser bakış:
1. Önce : Soldaki, yani şişman olan. Gün itibari ile halim
2. Sonra: Sağdaki, diyetisyenime göre 4- 4,5 a sonra ulaşacağım zayıf halim...

3 sene öncesine göre 22 kilo almışım. E artık vermek gerek değil mi? Yarın kan tahlillerim yapılıyor, muhtemelen sonraki gün de rejim başlıyor :) Fillikten filintalığa geçiş sürecimi bu işe ayrılmış yerimizden izleyebilirsiniz efem...

Etiketler:

4 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

1/26/2007 01:14:00 ÖÖ  
Anonymous Gunduz der ki...

abooooo.... pomp bionda mı?... evet...

1/26/2007 11:44:00 ÖÖ  
Anonymous Gunduz der ki...

"This post has been removed by the blog administrator."
Benimkini de kaldırsın o zaman kardeşim, absürd duruyo....
Selamlar...

1/26/2007 05:56:00 ÖS  
Blogger Ufuk Ilter der ki...

Şebnem birisi kambur durmuş öteki dik.. Bi de kot kesimleri mi farklı nedir? :p

1/29/2007 05:53:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker