<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Şubat 25, 2006

ne olur gerçek olsa masallar
ya da biz masal olsak

7 Yorum:

Anonymous Ali Saglam der ki...

Keske!
Keske, oyle olsa...

2/25/2006 01:08:00 ÖS  
Blogger indis l. der ki...

ben zaten kendi masallarımı uydurmuşum, onları yazmaya, anlatmaya çalışıyorum..
masallar gerçek olmazsa biz masal oluyoruz. işte bunu biliyorum..

2/25/2006 05:19:00 ÖS  
Blogger Serzenis der ki...

Gercekten masal olmak guzel olurdu. Dillerden dillere dolasacak, cocuklarin ruyalarini susleyecek. Ama olurmuki? Yada oluyorda bizmi farkedemiyoruz. Bu arada selam Gece. Uzun zaman oldu. :)

2/26/2006 07:14:00 ÖS  
Anonymous selin der ki...

Keşke...
O zaman beyaz atlı prens prensesini kurtarır ve mutlu bi son olurdu:)

2/27/2006 12:12:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

ya hangi şarkıydı bu çıkaramadım dilimin ununda kelimeler ama çıkmıyo.. bu arada bende günaydın gece desem..:D

2/27/2006 11:56:00 ÖÖ  
Anonymous gündüz der ki...

olmuyor olmuyor.... günlerce bi şey yazma sen, ondan sonra bi fotoğraf, radyoda çalan şarkıdan bir satırla geçiştirmeye bak... hayır efendim, hayatı bekliyoruz paylaşmak için, o yüzden her gün umutla bakıyoruz bu sayfaya...
kaptın köşe yazarlığının hilelerini canım, insan "yıllık iznimin bi bölümünü kullancam" filan der bari...

2/27/2006 04:28:00 ÖS  
Blogger Margot der ki...

Sen kendi masalını yaz, sahneye koyacak oyunun yoksa başkalarının oyunu olur oynadıkların.

3/01/2006 04:20:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker