<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Mart 02, 2006

Allah dağına göre kar verirmiş

TRT 1'de sabahları 06.30-07.30 arasında "Bizim Mahalle" diye bir dizi var. Eğer 6'da falan işe gitmiyorsam kahvaltı yaparken izliyorum. Diziye sahur programı muamelesi yapıyorum genelde ama yine de pek hoş dizi, seviyorum:)

Bu sabah dizideki amcalardan biri "Allah dağına göre kar verirmiş" dedi. Hayat dersi çıkardım ben bu sözden. O yüzden söylenmeyeceğim artık işler yoğun diye.

Yine de...

Dün akşam işten çıktım eve geldim. Kapıyı açtım, annem "Aaaa, erkencisin" dedi. Saat akşam 9.
Sabah'ın 7'sinde televizyon başında yakalandım anneme "Gitmedin mi daha sen?" dedi.

Sözün özü, yoğunum. Ondan sebep yazamıyorum bir süredir. Mazur görüle...

2 Yorum:

Blogger Gece der ki...

Bizim ekip çalışanlarına özel not, bu sitede alt+e yemiyormuş. Az önce editlemek istedim,alt+e ile olmadı. Gittim adresin kıçına /cm yazdım, not found dedi uyandım.

3/02/2006 07:22:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Yukardaki salaklığı yapışım 2 etti.

3/02/2006 07:28:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker