<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Haziran 22, 2005

Rejim Günleri

22 Haziran 2005. Rejim dönemlerinde günde 2 defa ziyaret edilen tartının son dönemde hiç görülmemiş olması tehlike sinyali idi. Cesaretimi topladım ve bu sabah kendisi ile münasebetimizi tekrar başlattım. Sonuç: bu sabah tartı yine 1 tonluk bir fil olduğumu teyit etti. Ama aslında tartı teyit etmese de biliyordum.

Bırakın mağazalarda denediğim pantolonlara sığmayı, ben kabinlere sığmıyorum. Daha acısı var, ben motosiklete sığmıyorum arkadaşlar. Bir insanın motor üstündeyken nasıl düşüncelere sahip olması beklenir… Benim aklımdan geçen düşünceler: “Pantolon yırtılır mı, inerken basamak mı dayasak, yaradana sığınıp bindik, nasıl inecez şimdi durunca, kalabalık bir yerde durmasak bari”. O kabinlerde, motorda, giremediğim her pantolonda nasıl boncuk boncuk terler döktüğümü bi ben bilirim. Ama dışa vurum nasıl? Barışığım kendimle, kilolarımla dalga geçebilirim, şişmanım ama neşeliyim. Hadi ordan.

Neyse sonuçta yine bir rejim başlama günü. İşyerinde çekmecem Etiform türevleri ve meyvelerle dolu. Sürekli kendi kendimi gaza getirme modu. Daha önce 14 kilo verdin, yapabilirsin kızım sen, süpersin, aslansın, kaplansın… Sonuçta iki ihtimal var, ya ben 4 ay sonra hala kek kalıplarına bakıp kilomla dalga geçiyor olacağım, ya da 14 kilo zayıf.

1 Yorum:

Blogger night_hunter_33 der ki...

pistersen sana yardımcı olabilirim güzel bir fizik için koşu yapman laazım bunun için erken yat erken kalk ve sabahları koşu yap istetiğini yiye bilirsin bişe olmaz hergün koşacan ama aç karnına su iç 5km koş bunlar zayıflatmassa
benim çalıştığım çivi fabrikasında çalış 2 haftada 15 kg garanti istediğin kadar yemek ye night_hunter_33@hotmail. com görüşürüz bayt

6/29/2007 04:21:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker