<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ocak 09, 2009

"Psikolojik olarak hazır değilim"

Bugün bir ağrı ile diş hekimine gittim. 20 yaş dişime bir müdahale gerekiyormuş. "Ne zaman" diye sordum tabi hemen. "Yapalım şimdi" dedi. "Yok" dedim, "ben psikolojik olarak hazır değilim, biraz kendimi bu fikre hazırlayayım bir hafta."

"E peki madem, çarşambaya kadar hazır olur musun?" dedi, ne desin...

3 Yorum:

Blogger oktayer der ki...

ama yapmayın. büyükleriniz, 'diş savsaklanmaya gelmez' demişlerdir, değil mi ama? çarşambaya daha çok var! bugün gereğini yaptırın kanımca. en önemlisi nedir biliyor musunuz? çarşambaya unutursunuz... sağlıklar

1/09/2009 12:13:00 ÖS  
Blogger owl der ki...

bir an önce kurtulmak lazım bu yirmilik dişlerden. bu dişten çok çeken biri olan kurtul gitsin derim.

1/09/2009 01:36:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

oktayer, ilgine teşekkürler. Çarşambayı neden unutayım ki, randevumu aldım, ajandama yazdım? Doktor randevusu unutulur mu yahu? diş hekimim de onayladı çarşambayı, 4 günde bişey olacağını sanmıyorum.

owl, birinden kurtulmuştum, kaldı 3 :(

1/09/2009 01:39:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker