<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mayıs 10, 2006

Papatya

papatyalar açarken
İlkokul 5. sınıfta dersaneye giderdim. Kolej ve Anadolu Lisesi sınavı olurdu ya o yüzden. Hafta sonları. Cumartesi günleri Güvenparktaki çiçekçilerden çiçek alırdım anneme / eve. Hoşlandığım çocuk da babamın arkadaşının şaşı oğlu da aynı sınıftaydı. Hoşlandığım çocuğu hiç kesemezdim, zira babamın arkadaşının oğlunun nereye baktığını anlayamazdım. Ya hoşlandığım çocuğu keserken kazara o sırada beni görebilir, babasına söyleyebilir, o da benim babama söyleyebilirdi. Babamın arkadaşının oğlunun şaşı olması büyük bir ilkokul dersanesi aşkını önledi. Kısmet değilmiş.

Ben bu hesapları yaparken matematik dersi olurdu genelde. Gaddar bi matematik hocamız vardı, ne korkardım kadından. Bi yandan da babaannemin komşusu bu gaddar matematik hocası. Annemlerde korkardı sanırım. Yoksa neden beni Nilüfer Kayahan konserine götürmek için hocaya "dedesinin mevlütü olduğu" gerekçesi ile tezkere yazsınlar ki hocanima. Dedim ya babaannemin de komşusu. Tanıyor dedemi. Adam ertesi gün sapasağlam karşısında. Rezil oldum bir sonraki hafta. Diğer dedem demek aklıma gelmedi. Annem eve gidince azarladı beni.

Bugün güvenparktan geçtim yine. Bir demet papatya aldım kendime.

2 Yorum:

Anonymous selin der ki...

senden güzel olmasınlar ama çok güzelleeeeeer:)

5/11/2006 02:08:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

bugünlerde şaşı muhabbetine çok maruz kalıyorum.. kimse kızmasın ama ben şaşı lafını duyunca pek bi-gülüyorum.. aklıma şey geldi acaba şaşı papatya var mıdır :)

5/12/2006 12:17:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker