<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Mayıs 12, 2006

Gün olur...

Bundan 10 ay önce…

- Yok olmak istiyorum ben, bu acıyı yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim ben, dayanamıyorum.
- Sus be deli karı, pis rosbik, hem sen beni öldürmeye kıyamazsın, sen ölürsen ben de ölürüm. Bok yoluna gideriz ikimiz de...
- Deli, şimdi bile güldürdün ya beni.
- Ağlama artık yeter. Ben hep yanında olacağım senin.
- Kardeşimsin sen benim ya.

Bugün evleniyor kardeşim...

Ve ben bugün kuaförde yanında olamadım, kaprisini çekemedim, imza atarken ağlayamadım, sarılıp bir resim çekemedim, yazamadım ayakkabının altına ismimi, evini göremedim, gelinliğini göremedim.

Sadece bir mesaj atıp tebrik ettim...

Yazık. Bütün bunlar onu çok sevdiğim için...

2 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

cok ofkeliyim cok, bu is nasil olur anlamam. uzakta da olsam yakinda da bu duruma isim koyamam. cok haince, cok zalimce. cooook cok tuhaf.

ah be afacan, olmadi pek sanki, yakismadi hic, ayip oldu biraz. en kotu gununde yaninda olan arkadaslarin simdi biraz kotu hissediyor be afacan...

-tunca

5/12/2006 07:12:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

What a great site, how do you build such a cool site, its excellent.
»

5/28/2006 06:21:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker