<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Aralık 12, 2010

Haftasonu

Cuma:
20.00 İşten çıkma
20.10 Evde maç izlemeye başlama, evde yemek olmadığı için dışarıdan bir şeyler isteme
20.45 Devre arası, hızlıca yemek
21.30 Maç 1-0, sevgili kocamın ağzını bıçak açmıyor, açtığı zaman da öff pöff şeklinde. Sıkılıp tavır yapmaya karar verme. "Ben yatıyorum!" "Tamam"

Cumartesi:
07.00 Uyanma, mahlepli simit ve kek yapımı
09.00 Sıkıntıdan pencerelere izolasyon bantı çekme
10.00 Dayanamayıp sevgilimi uyandırma, markete yollama
11.00 Kahvaltı vs...
12.00 Evi derleme toplama, kendimi derleme toplama
14.00 Dışarıda yemek, market alışverişi
15.30 Çok çok üzülerek de olsa bitanecik eşimi satıp arkadaşa gitme
19.00 Çok özlediğim kocam ve arkadaşlarla buluşma
21.00 Yemek sonrası onlarda kahve, Dans yarışması izleme, 3,5 aylık bebeğe agucuk gagucuk
23.00 Karları eze eze canım aşkım ile yürüyerek eve dönme
23.30 Tiremisu yapımı
24.00 TV ve internette takılma
01.00 Horlayan kocamı uyandırıp yataga geçme

Pazar
07.30 Uyanış, börek ve kısır yapımı
08.30 Evi ve kendimi derleme toplama
10.00 Kayınvalidelerde kahvaltı, doğumgünü kutlaması
13.00 Elektronik mağazasına hızlı bir bakış
14.00 Eve gelme, geri kalan izolasyon işlerini yardımsever kocam ile halletme, misafirler için son hazırlıklar
16.00 Babamın yeğenlerinden oluşan grubu ağırlama ve trabzon'un maçına bakış
19.00 Uğurlama ve akşam yemeği hazırlığı. Balık.
20.00 Balık ve şarap
20.30 Fenerbahçe maçına bakış, yanısıra bu postu yazış
21.00 TV
22.00 Bi haftasonu daha bitti, ne yaptık hiiiç hayıflanmaları, ertesi günün planlamaları
23.00 Sızış...

PS: Kırk yılın başı sevgili eşim blogumu okumuş, ondan koca diye bahsettiğimi görüp bana kızmış. Gerekli düzeltmeler metin içinde yapıldı :)

4 Yorum:

Blogger setenay der ki...

Bu yorum yazar tarafından silindi.

12/24/2010 02:00:00 ÖS  
Blogger setenay der ki...

allahım okurken yoruldum.. özellikle de mutfakta geçen kısımlarında :)

12/24/2010 02:01:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Mutlu yıllar Şebnemcim.

12/31/2010 01:04:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Çok geç oldu biliyorum Handan :( Sana da mutlu yıllar :)

1/18/2011 04:37:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker