<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Şubat 23, 2010

tam ortası
bu iki resmin tam ortasındayım kilo olarak... Hatta şişman olana daha yakınım sanırım. Dur demek lazım bu gidişata... Yıl dönümümüzde Paris'te olacağız. O zamana kadar evlendiğimiz zaman ki kiloma döneceğim... (7 kilo)
Bu arada bu iki resim arasında da 20 kilo var... Şişman resim 2006 Ağustos, zayıf resim 2008 Mart...

5 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

evet ya sen hep zayıf kal o halin çok güzelll

3/02/2010 03:10:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

ben seni hiç 2.fotodaki kadar kilo almış görmedim. Allah Allah ...
kesin fotoğrafdan kaynaklanıyor.

3/06/2010 09:13:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Kilolu olmayı da geçtim de insan zayıfladığında gençleşiyor resmen.

Ben de çok kilo aldım, verelim şunların Şebnemcim .

3/18/2010 03:39:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Adsız, katılıyorum sana :)

Nesrincim, alemsin... Muhtemelen o fotoyu sen çektin. Kaş tatilimizde... Kuzguna yavrusu şahin gözükürmüş, ya da gözümüz alışkınmış sanırım o zaman kilolarima... Ben de bakıp ben ne ara böyle oldum ya diyorum zaman zaman...

Handan, cok haklısın... Zaten saclari da kestirdim. "Kadın" modeli oldu... Zayiflayalim da gençleşelim. 1,7 kilo verdim ben... Sen?

3/19/2010 11:12:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Ay aradan onca zaman geçmiş ben daha tık kilo verememişim :( Ama bu hafta yürüyüşe başladım. Umutluyum.

4/15/2010 11:09:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker