<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Aralık 15, 2009

Rüya

Günlerdir dedemi görmek istiyorum rüyamda. Her akşam yatarken Allahım bu gece göster dedemi bana diyorum.

Ya görüyorum hatırlamıyordum, ya görmüyordum... bilmiyorum.

Ama dün gece gördüm dedemi. Aslında gördüm mü onu da bilmiyorum. Sadece dedemle ilgili rüya gördüğümü biliyorum. Ölmemiş dedem, meğer kaybolmuş. Alzheimer olduğu için (böyle bir sorunu yoktu gerçek hayatta, ama anneannem ne yazık ki alzheimer) haber alamamışız kendisinden. 5 sene sonra buluyormuşuz (3 seneyi azcık geçti vefat edeli) kendisini. Avurtları çökmüş olduğunu hatırlıyorum, ama gördüm de mi öyle düşünüyorum, yoksa biri mi söyledi onu hatırlamıyorum.

Her ambulansın içinde dedem var sanki. Her ambulans gördüğümde dedem bir kere daha ölüyor sanki. Çok özledim. Ve düşündükçe Allah evladını, anasını babasını kaybeden sabır versin... Ben 90 yaşındaki dedeme doyamadıysam, vefat edeli 3 sene olmasına rağmen her aklıma geldiğinde ağlayabiliyorsam, 20 yaşındaki oğlu şehit eden anneleri aklım almıyor. Acılarını anlamaya kalbim beynim yetmiyor.

Çok kasvetli bir yazı oldu bu kadar aradan sonra....

Rüyalardan devam edelim o zaman...

Rüyamda hamileymişim. Sabah hamile olduğumu sanarak "mutlu" uyandım. Kimbilir...

bu yazıyı yazarken kocam yanıma geldi, hadi yemeğe gidelim dedi (aynı şirkette çalışıyoruz, öğle yemeği) sonra da araba almaya gittik. Aldık geldik :)


eXTReMe Tracker