<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ocak 06, 2010

Gezme tozma...

Amsterdam, Paris, Prag, Roma, Budapeşte, Viyana dolaşıp duruyorum.

Bunlardan şu anda sadece biri gerçeğe yakın. Amsterdam. Onun da sadece uçak biletini aldık, henüz başkaca bir şey yapmadık. Pasaportumuz bile yok :)

Ama her boş vaktimde, aklıma gelen ilk şehrin ucak fiyatına, otellerine, şehir rehberlerine, haritalarına falan bakıyorum...

Ramazan bayramı için plan yapmak lazım tabi şimdiden...

Yılbaşında arkadaşlardaydık. Ertesi gün uyandık, 12.30'da kahvaltı hazırlarken birden ne yapacaz biz burda dedim. Telefonu kapadım, birkaç parça eşya toparladık. ve 13.30'da Eskişehire doğru yola çıktık. 1 gece kaldık, ertesi gün döndük. En hızlı çıktığım seyahat, en hızlı verdiğim karardı.

Ablamların yılbaşı için orada bulunması da önemli bir etkendi tabi ama yine de google'dan uzun uzun araştırma yapmadan, olayı organizasyon boyutuna taşımadan, 8 arkadaşı ayarlamaya çalışıp birinin işi birinin bişeysi deyip de ertelemeden hatta kalacağımız oteli bile bilmeden çıktığım ilk seyahatti. Keyifliydi...

PS: Ramazan bayramı 8 Eylülde başlıyor.

2 Yorum:

Blogger setenay der ki...

this is life!

1/24/2010 10:21:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

program belli oldu. Nisan sonu Amsterdam'dayız, Haziran başı, yıldönümüzde ise Paris'te..

2/22/2010 02:57:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker