<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Kasım 19, 2009

zayıf

zerrin özer bile zayıfladı, bi ben kaldım...

7 Yorum:

Blogger ~Bucu~ der ki...

demekki zerrin özer hepimizin dikkatini çekmiş kurduğun bu cümleyi bende kendime söylüyorum son zamanlarda... :(

11/19/2009 02:35:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

güzel gelin... ha gayret...

11/19/2009 03:05:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Ben Sibel Can gibiyim. Biz onunla şişip iniyoruz habire :D

11/19/2009 04:32:00 ÖS  
Anonymous cCc der ki...

Güldürdün yahu :D

11/19/2009 10:49:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

yooooo bende varım zayıflamayan...

11/23/2009 05:33:00 ÖS  
Blogger Sasha der ki...

eee senin zerrinden, sibelden, xden, yden ne farkın var ki zayıflayamayasın...

sabır ve azim...

sana gereken sadece bu ikisi...

ve elbette yapabilirsin..kendini yapamayacağın yönünde deil hep yapabileceğin yönünde teskin ve en önemlisi önce buna kendin inan...snrası çorap söküğü ;)

öpüyorum

12/08/2009 01:54:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Sashacım, benim zayıflama/ şişmanlama hikayelerimi biliyor musun bilmiyorum. Önce 6 ayda 14 kilo verdim. Sonra depresyon... 24 kilo aldım. 3 sene önce rejime başladım. 1 seneden uzun sürdü, 20 kilo verdim. Ama sonra 2 senede 10 kilo aldım.

Bu 10 kilonun 7'si son 6 ayda...Evlendikten sonra...

Zayıflamak icin ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum. (her iki zayıflama dönemim de diyetisyen kontrollü ve sporsuz)Ama şu anda ne bildiklerimi uygulayabiliyorum ne de yapabildiğim zamanlarda zayıflayabiliyorum. 2 nedeni var. İlk neden metabolizma. Artık iyice düştü metabolizma hızım. O yüzden spora başladım ben de haftada 2/3 spor merkezine gidiyorum. Bu benim için bir devrim, hayatımda 40 dakikadan uzun yürümemiş bi insanım. Diğer neden ise evlilik. Misafirler, benim hevesle birşeyler yapmam vs vs... Ama bu işin böyle gitmeyeceğini biliyorum. O yüzden ben de tam da bu andan itibaren "tam anlamıyla" rejimdeyim.

Tam anlamıyla dememin nedeni, ben zaten mütemadiyen rejimdeyim. Bi bozuyorum, bi baslıyorum falan... Tam anlamıyla = diyetisyen listesi gibi...

12/09/2009 10:38:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker