<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Mayıs 10, 2010

Soru

2 arabamız var, eşimle aynı yerde çalışıyoruz, evimiz işe 25 km, işe tek araba ile gidip geliyoruz...

İşyerinde hastalanınca arabayı alıp eve gidemiyorum çünkü iş yerinde tek arabamız var. Ben o arabayı alırsam kocam eve dönemiyor. Taksiye atlayıp gidemiyorum çünkü muhtemelen bi asgari ücret tutar. (tamam abarttım ama bi 50'si kesin var)

Buna mukabil evin önünde yatan bir araba var.

Ancak 2 araba ile işe gidip - gelinemeyecek ya da gerektiğinde taksi ile eve dönülemeyecek uzaklıkta bir evimiz var.

2 arabamız var ama cumartesi günü ben bi yerlere kocam bi yerlere giderse birbirimizi bir yerlere bırakıp almamız gerekiyor çünkü sonra şehirde iki araba başımıza dert oluyor.

2 arabamız, 1 evimiz var ama cumartesi günü saat 10.00'da şehirde olmamız gerekiyorsa tüm gün bir daha eve dönemeyeceğimizi biliyoruz. Git-gel, zaman ve benzin konularından dolayı... Bu yüzden akşam giyeceğimiz kıyafetlerimizi yanımıza alıp annemlerin evine uğrayıp kostüm değiştirmemiz gerekiyor çoğu zaman.

Ya da 2 arabamız ve bir evimiz var ama iş çıkışından 3 saat sonra bir yerlere gideceksek, dışarda yemek yiyip alışveriş merkezlerinde oyalanıp gideceğimiz yere takım elbiseler ile gitmek zorunda kalıyoruz. Evimizde sebzemizi yiyip kıyafetlerimizi değiştirip gideceğimiz yere gidemiyoruz.

Acaba hangisini yapsak?

a. Arabalardan birini sat.
b. Evi sat
c. Şehir merkezinde bir ev al.
d. hepsi...

5 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Seni araban olmadan düşünemiyorum :) Şehir merkezinde bir ev daha mantıklı herhalde.

5/10/2010 04:26:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

tabii ki şehir merkezinde bir ev!

5/11/2010 11:41:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Handan, bir arabamız hala kalıyor olacak zaten...

Her ikiniz de c demişsiniz ama, aslında onun ön şartı evi ve arabayı satmak. Dolayısı ile sanırım doğru cevap d.

Gerçi Temha msn'den e. hiçbiri demiş ama neden öyle demiş bilmiyorum?

5/11/2010 11:51:00 ÖÖ  
Blogger setenay der ki...

ben tam d dicektim! :)

5/12/2010 09:50:00 ÖÖ  
Blogger Wanna Run der ki...

İstanbul'da otururken artık trafiğe dayanamaz hale gelmiştik. Motosiklet uzun süre akıl sağlığımızı korumamızı sağladı ama artık en son ben Maslak'ta eşim de Levent'te çalışmaya başlayınca dedik ki "taşınalım". İşe 10 dakikada gidiyordum anormal birşey oladığında. Nasıl bir hafiflik, nasıl bir huzur oluyor anlatamam. İnsan hayatının her dakikası çok değerli, mümkünse işe yakın oturmak lazım. Bir araba, iki araba, bir yazlık bir kışlık, önemli değil... Yakınlığın hayatına kattığı dakikalar süper oluyor. Zaten kanınıza girmiş, muhtemelen bir çözüm bulacaksınız :)
Wannarun

5/16/2010 08:16:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker