<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Kasım 10, 2004

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş

Bu şarkının Türkçe söylenen ilk pop şarkısı olduğunu söylüyor bilenler. Öyle midir, değil midir bilemem ama eskiye dair bir masal tadında bu dünya. O zaman, “Bir Varmış Bir Yokmuş” demem yanlış olmaz herhalde, ilk şarkı o olmasa bile.

Her hafta Pazar günü radyo ODTÜ dinliyorum 3’le 5 arası. Ah Mazi’yi… Türk popunun altın çağının şarkılarını… 45'liklere kadar gitmesem de Sezen Aksu'nun henüz 17 yaşında yazdıklarını, hepimizin kulağının aşina olduğu şarkıları, şarkı değil de sanki melodik şiir olanları...

Ruhumun yaşlı olduğunu söylerdi bir arkadaşım. “Yaşlı şarkılar” dinliyormuşum hep. Eski şarkılar, yaşamış şarkılar. E, kısaca yaşlının sözlük tanımı… Aslında ben hep yaşlı2 şarkılar dinliyorum. Hem ağlatan, hem eski...

"Unut" gibi mesela ...

"Kolay olmayacak elbet üzüleceğim. Mutlaka bir iz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim, seneler sonra utanarak. Dokunup birer birer sevdiğim eşyalara, hatta belki ağlayacağım. Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma, ne olursa olsun seni unutacağım."

Her aşk unutulur, her aşk biter. Kimi zaman ayrılıkla kimi zaman ölümle... Ama bitmeyen aşk yok. (Pınar Kür yazmış vakti zamanında Bitmeyen Aşk diye bir roman. Bitiyor aşk orada da... "Son" yazısıyla) Hepsi acı verir - vermese aşk demezdik adına- İzlerin tadı ayrı...

"O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi, ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman.. "

Sevgi ümit değil mi aslında. Sevilme ve mutlu olma ümidi... Kandırmadık mı hiç kendimizi, elimizdeki kriter check listine uygun bir sevgili adayı bulunca çok seviyoruz diye. Ümitler zamanla solmadı mı? Her aşkın sonunda düşünürüm "acaba sevgi mi bitti ümit mi?"

"Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan, unut beni de her yalan gibi unut"

Şimdiki zamanın şarkısı olsaydı bu "sevişmelerimiz sanal, unut beni de her sanal gibi unut" diye bağırırdı kadın solist. Değişen bir şey yok aslında ifade ediş biçimlerinden başka...

"Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma ne olursa olsun seni unutacağım"

Canımcım, biliyorsun acı çekiyorum. Ama herşeyin bu kadar doğru olduğu bir şarkıda bu dizeye inanmamak olur mu? Sen bana bakma, her aşk gibi bitecek bu da...


eXTReMe Tracker